Teemantpuurimis- ja saagimistööd; tel. (+372)5663 8626, e-post: info@avameistrigrupp.ee,
Aadress: Kalmistu tee 28 D, 11216 Tallinn,

teemantpuurimine,teemantsaagimine,lammutustööd,lammutustööd BROKK kaugjuhitava lammutusrobotiga,teemantmärgpuur,kuivpuur,teemantkuivpuur,kivi puur,teemantpuur,kivipuur,teemantlõikeketas,teemantsaag,teemantsaagimine,teemantketas,teemantsaag,teemanttera,kivi saag,kivisaag,kivilõikur,teemantlihvketas,lihvketas,põrandate lihvimine,pürandalihv,lihvimistööd,kivilihv,betoonilihv,asfalt,asfaltisaag,betoon,betoonisaag,betoonilõikur,graniit,marmor,looduskivi,soonefrees,kanal,kanali lõikamine,kanali saagimine,dimas,husqvarna,teemantpuurmasin,märgpuurmasin,teemantmärgpuur,puurimise hinnakiri,piik,piikamine,piikamistööd,õõnespaneel,õõnespaneeli tükeldamine,kanali saagimine,lammutus,lammutamine,lammutustööd,sillus,sillustamine,tugi,toestamine,poraustyöt,timanttiporaus,sahaustyöt,timanttisahaus,pyrkutyöt BROKK purkurobotilla,diamond drilling,diamond cutting,concrete cutting,concrete sawing,diamond drilling,brokk demolition,removal
Sisselogi registreeritud kasutajale
Kasutajanimi:
Salasõna:
 Salvesta salasõna
OÜ „Avameistri Grupp” on asutatud aastal 1996 pakkumaks eelkõige proffessionaalsele ehitajale konkurentsivõimelist teemantpuurimise ja -saagimise teenust, ehituskonstruk-tsioonide tugevdamist ning lammutustöid k.a. eestis ainu-laadse kaugjuhitava «BROKK» lammutusrobotiga. Pikaajali-sed kogemused, kvalifitseeritud personal ning järjepidavalt uuendatav seadmepark võimaldavad meil teostada meil
kõige keerukamaidki töid kvaliteetselt ning tähtaegselt.
Teemantpuurimine
Teemantpuurimine raud- ja graniitbetooni
Teemantsaagimine
Teemantsaagimine raud- ja graniitbetooni
Kaugjuhitav «BROKK» lammutusrobot võimaldab teostada ohutut ning effektiivset lammutustööd muuhulgas ka varisemisohtlikes tingimustes.
Lammutustööd kaugjuhitava «BROKK» lammutusrobotiga
 
  teemantpuurimistööd
  teemantsaagimistööd
  toestus- ja sillustustööd
  lammutustööd k.a. «BROKK»
  piikamis-/ lammutusrobotiga
OÜ „Avameistri Grupp”
Teemantpuurimistööd
Teemantpuurimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, düübli- jt. avade puurimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantpuuritavad on nii raudbetoon, maakivi, silikaattellis kui teised kivimaterjalid. Teemantpuurimistööd on teostatavad nii kuiv- kui märgpuurimise teel. Puuritavad on nii horisontaalsed, vertikaalsed kui erinevate nurkade all puuritavad avad. Sõltuvalt teemantpuurimistööde teostamise viisist, puuritavast kivimaterjalist ning puuritava ava läbimõõdust on teemantpuuritavad puuravad kogupikkusega kuni 6 ning rohkem meetrit.
 
Teemantpuurimistööde standardhinnakiri
 
* Suuremahuliste tööde korral koostame objektipõhised kokkuleppehinnad!
   Enne puurimistööde tellimist pöörake palun tähelepanu järgnevale:
kas puurimistööde teostamiseks on vajalik ehitusprojekt ning -luba
kas planeeritavad puuravad ei läbista muid asjasse mittepuutuvaid kommunikatsioone (torustikud, elektrikaablid vms.)
kas töömaa ning selle ümbrus võivad saada kahjustatud puurimistöödega kaasnevast uhtumisveest, tolmust või mürast
kas töömaal on puurimistööde teostamiseks vajalik piisava võimsusega elektriühendus
kas töömaal on teemantpuurimistööde läbiviimiseks vajalik survevesi
kuidas piirata ohutuks puurimistööde läbiviimiseks kõrvaliste isikute ligipääs töömaale
kuidas lahendada teemanttöödest tekkivate puurjääkide ehitusmaalt äravedu ning utiliseerimine
   TÄHELEPANU!
Puurimistööde teostamiseks vajalike kooskõlastuste eest vastutab tööde tellija (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tellija tagab töömaa ohutuse ning teostab puuritavate avade asukoha mäkimise (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tellija kindlustab puurimistöödeks vajaliku elektrivoolu ning survevee töömaal (v.a. juhtudel kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Juhul kui puuritavad avad asuvad põrandapinnast kõrgemal kui 2,5m hangib tööde teostamiseks vajalikud tellingud tellija
Miinimumtasu väljasõidul 75€ (v.a. juhtudel kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Trantsporditasu väljasõidul Tallinnast 0,65 €/km + iga töömehe sõidutund 20 €/h (v.a. juhtudel kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tunnitöö ühe töömehe kohta (puuravade märkimine, pindade katmine kattekilega, piikamis- ja koristustööd vms.) 30 €
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund 20 € (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti) 
Kuivpuurimisel, maakivi ning teiste väga kõvade kivimaterjalide puurimisel ja suunaga alt ülesse avade puurimisel
    lisandub vastavalt töö keerukusele hinnalisa 30 - 100%
Raudbetooni puurimisel mis sisaldab endas terasarmatuuri läbimõõduga >= 12mm või mille samm on puurkäigus <= 150mm
    lisandub tööde maksumusele hinnalisa 30 - 100%
* Hindadele lisandub käibemaks
* OÜ „Avameistri Grupp” jätab endale õiguse muutatusteks hinnakirjas!
Teemantsaagimistööd
Erinevalt kivimaterjalidesse piikamis- või lammutustööna teostatud avade sissevõtmisest võimaldab teemantsaagimine kordades kiiremat vibratsioonivaba ning sirgeservalist töötulemust. Teemantlõikust kasutatakse nii uusehitustel kui renovee-rimistöödel ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade sissevõtmisel, kaablisoonte freesimisel, põrandaküttekaabli ning -torustiku paigaldamisel, vee- ning kanalisatsioonitrasside kanalite ettevalmistamisel jne. Teemantsaagida on võimalik kõiki ehitusel kasutatavaid kivimaterjale nagu raud- ja graniitbetoon, maakivi, põletatud savitellis, silikaat, fibo blokk vms. Sõltuvalt lõiketööde iseloomust (lõigatav kivimaterjal, lõigete sügavus, lõiked sise- või välistingimustes, tööd ehitusjärgus või remonditud keskkonnas vms.) on võimalik teostada teemantlõiketöid nii kuiv- kui märglõikusena.
 
Teemantsaagimistööde standardhinnakiri
 
* Suuremahuliste tööde korral koostame objektipõhised kokkuleppehinnad!
   TÄHELEPANU!
Tellijal vastutab saagimistööde teostamiseks vajalike kooskõlastuste eest (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tellija teostab saeteede asukohtade mäkimise ning tagab üldise ohutuse töömaal (v.a. juhtudel kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tellija tagab saagimistöödeks vajaliku elektrivoolu ning survevee olemasolu töömaal (v.a. juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Juhul kui planeeritav saetee asub põrandapinnast kõrgemal kui 2,5m kindlustab tööde teostamiseks vajalikud tellingud tellija
Miinimumtasu väljasõidul 75€ (v.a. juhtudel kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Trantsporditasu väljasõidul Tallinnast 0,65 €/km + iga töömehe sõidutund 20 €/h (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti)
Tunnitöö ühe töömehe kohta (puuravade märkimine, pindade katmine kattekilega, piikamis- ja koristustööd vms.) 30 €
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund 20 € (v.a. juhud kui ei ole kokkulepitud teisiti )
Kuivsaagimisel, maakivi ja teiste väga kõvade kivimaterjalide saagimisel ning suunaga alt ülesse saagimisel lisandub
    vastavalt töö keerukusele hinnalisa 30 - 100%
Konstruktsioonide saagimisel mis sisaldavad endas terasarmatuuri läbimõõduga >= 12mm või mille samm on saetees <= 150mm
   lisandub hinnalisa 30 - 100%
* Hindadele lisandub käibemaks
* OÜ „Avameistri Grupp” jätab endale õiguse muutatusteks hinnakirjas!
   Võimalike probleemide vältimiseks pöörake palun enne saagimistööde tellimist tähelepanu järgnevale:
kas saagimistööde teostamiseks on vajalik ehitusprojekt ning ehitusluba
kas planeeritav saetee ei läbista muid asjasse mittepuutuvaid kommunikatsioone (torustikud, elektrikaablid vms.)
kas töömaa ja selle ümbrus võivad saada kahjustatud saagimistöödega kaasnevast uhtumisveest, tolmust ning mürast
kas töömaal on saagimistööde teostamiseks vajalik piisava võimsusega elektriühendus
kas töömaal on saagimistööde läbiviimiseks vajalik survevesi
kuidas piirata ohutuks saagimistööde läbiviimiseks kõrvaliste isikute ligipääs töömaale
kuidas lahendada teemanttöödest tekkivate puurjääkide ehitusmaalt äravedu ja utiliseerimine
Lammutustööd
Lisaks tavapärastele lammutustöödele teostame töid ka Eestis ainulaadse «BROKK» kaugjuhitava lammutus-robotiga. Aeg on raha - lammutusroboti tööjõudlus on kümneid kordi kiirem võrreldes mistahes käsitsi või käsitööriistadega teostatud lammutusviisist. «BROKK» kaugjuhitav lammutusrobot võimaldab meil teostada ohutut ning efektiivset lammutustööd muuhulgas ka varisemisohtlikeis tingimustes.
Üksikasjalikumaks infoks võtke palun meiega ühendust!
 
Sisselogi
 
OÜ Avameistri Grupp      -     © 2012   -   Webmaster   
Trüki, märgista või jaga koduleht
1
English
Estonian
Russian
Finnish